Taxatie van een piano of vleugel

Westera piano’s en vleugels heeft de beschikking over een van de vijf gecertificeerd registertaxateurs voor piano’s en vleugels. En daarmee aangesloten bij de federatie TMV voor taxateurs en veilingmeesters. Zodoende zijn wij gecertificeerd en geregistreerd om officiële waarde taxaties te doen voor bijvoorbeeld erfenissen, brand- en waterschades of de inboedelverzekering.

Maar ook voor minder “zware” en formele gevallen is Westera een eerlijke en betrouwbare partner in het beoordelen van de staat of waarde van een instrument.

Mocht u bijvoorbeeld overwegen een instrument van iemand anders willen over nemen, dan kunt u Westera inroepen om eerst te beoordelen of dit instrument wel aan uw eisen voldoet. Of er bijzondere mankementen of reparaties in zitten, en wat een reële prijs zou zijn voor overname. Hiervoor heeft u geen officieel gecertificeerd rapport nodig, maar gewoon een “goed advies”. Eventueel een korte schriftelijke toelichting, of misschien zelfs technische beoordeling. Deze diensten worden ook door Westera verstrekt.

Binnen een straal van 15km wordt € 20,- voorrijdkosten gerekend plus de kosten voor de dienstverlening:

 • Globale eerste indruk, € 20,-
  Bijvoorbeeld om te kijken of het instrument nog de moeite waard is om te laten stemmen.
  Dit wordt in de regel gedaan voor de verantwoordelijke pianostemmer voor dat gebied, en wordt gecombineerd wanneer hij in de buurt is. Hij zal dan eventueel ook later de stemming uitvoeren, en eventueel overige werkzaamheden met u persoonlijk overleggen.
 • Modelinge taxatie door registertaxateur, € 150,-
  Wanneer een exactere waarde gevraagd wordt. Een gecertificeerd registertaxateur zal dan het instrument uitgebreid inspecteren en u mondeling de gevraagde waarde geven en toelichten.
  De taxateur is europees erkend en gecertificeerd door, en lid van de daarvoor verantwoorderlijke instellingen. (Hobéon, TMV) Zijn oordeel is rechtsgeldig.
 • Een officieel en rechtsgeldig taxatierapport , € 250,-
  Zoals bijvoorbeeld gevraagd door verzekeringen en binnen verdeling van een erfenis. Opgesteld door een gecertificeerd registertaxaeur. De taxateur is europees erkend en gecertificeerd door, en lid van de daarvoor verantwoorderlijke instellingen . (Hobéon, TMV) Hij is ook de enige die deze rechtsgeldige rapporten kan en mag opstellen.
  Hiernaast kan bij een rechtsgang ook de hulp en het advies van de taxateur worden gevraagd. In dit geval wordt een uurtarief gehanteerd van € 85,- ex.BTW.

Buiten de straal van 15km geldt een tarief van € 1,50 p/km tenzij het bezoek gecombineerd kan worden met onze werkzaamheden in de buurt.

Wat is nu het verschil tussen een officiële taxatie en een beoordeling met “goed advies”

Bij een taxatie gedaan door een gecertificeerd registertaxateur is de taxatie rechtsgeldig. Dus ook juridisch niet (of anders verdomd lastig) aan te vechten. Het onderzoek dat de taxateur hiervoor doet is dan ook veel diepgravender en het verslag of rapport is uitgebreider. Wanneer u een advies of beoordeling vraagt is dit veel meer gericht op de wensen van de aanvrager, de opdrachtgever. En kan dus als “subjectief” worden uitgelegd.