Pianostemmen

Over het piano stemmen bestaan veel misverstanden en verschillende opvattingen.
Het stemmen van de piano is namelijk niet het enige noodzakelijke onderhoud, maar wel het meest noodzakelijke onderhoud. Als de piano namelijk niet gestemd wordt zakt de spanning van de snaren en daarmee de toon. Als de pianostemmer niet meer komt is er ook niemand meer die met enige regelmaat en vakkundig inzicht uw kostbare instrument inspecteert, en daarmee vroegtijdig kan vaststellen als uw instrument schade oploopt. (door bijvoorbeeld droogte, vocht, ongedierte, schimmel, enz.)

Vaak wordt gedacht dat als de piano niet meer bespeeld wordt deze niet meer gestemd hoeft te worden. Niks is minder waar.
Het spelen ontstemd de piano niet, maar het geleidelijk verloop van de snaarspanning. Ook als een piano niet gebruikt wordt is één keer stemmen per jaar toch noodzakelijk. Bovendien zal niemand graag weer achter een ontstemd instrument plaats nemen om te spelen. En vaak wordt het omgekeerde bewerkstelligd: als de piano weer gestemd is wordt daarna het spelen weer opgepakt.

Naast het stemmen behoeft een piano of vleugel ook nog technisch onderhoud aan mechaniek en klavier. De mate waarin dit moet worden doorgevoerd is afhankelijk van de kwaliteit van uw instrument, de wijze waarop deze gebruikt wordt en de omgevingsinvloed.

Tarieven

Wij stemmen de piano's bijna allemaal in de zo genaamde abonnementsvormen.
Dat wil zeggen dat door ons automatisch contact wordt opgenomen wanneer de pianostemmer bij u in de buurt is en uw piano weer aan de beurt is. (vaak 2 keer per jaar) Omdat hiermee voor ons de kosten lager uitvallen dan bij een losse stemming wordt dit doorberekend in het tarief en is dus ons abonnementstarief lager dan een losse stemming.
Momenteel zijn onze abonnementstarieven in Winterswijk en omgeving € 75,- (inclusief voorrijkosten en 21% BTW) en lopen op tot een € 95,- voor de regio's Twente, Deventer en Zutphen.
Een losse stemming kost door de beugel genomen € 90,- waarbij gezegd moet worden dat onze ervaring is dat er vaak meer van ons verlangd wordt dan we met die ene stemming kunnen klaar spelen. Nadien wordt dan vaak in overleg een vervolgafspraak gemaakt. Voor deze vervolgafspraak geldt dan al wel meteen het abonnementstarief.

Stemmen van nieuwe piano's & vleugels

Een nieuw instrument behoort de eerste jaren drie keer per jaar gestemd te worden vanwege de nog relatief verse materialen die nog nawerken, zoals snaren en hout. Als de eerste jaren regelmatig gestemd wordt resulteert dit in een stabieler instrument met een mooie toon.
Daarnaast kan het zijn dat een nieuw instrument na een jaar of enkele jaren technisch nog eens helemaal nagekeken moet worden. Alle nieuwe onderdelen zijn dan ingespeeld en uitgewerkt. De tijd die deze in beslag neemt is niet in te schatten omdat het afhankelijk is van waar het instrument staat (omgevingsklimaat) en de kwaliteit van de gebruikte materialen.

Stemmen van instrumenten ouder dan 5 jaar

Als het instrument regelmatig goed is onderhouden kan het in de meeste gevallen af met twee keer per jaar stemmen, afhankelijk van de omgevingsinvloed. (verwarming, tocht en vocht)
Instrumenten ouden dan 5 jaar komen dan al wel in aanmerking voor klein onderhoud. Eerst aan het mechaniek, maar afhankelijk van de wijze en hoeveelheid van spelen, ook aan het klavier.

Stemmen van instrumenten die langer dan een jaar niet gestemd zijn

Is een instrument langere tijd niet gestemd dan wordt de volgende vuistregel gehanteerd voor een stabiel resultaat:

  • meer dan een jaar niet gestemd = twee keer stemmen binnen een tijdsbestek van ongeveer 3-4 maanden
  • meer dan twee tot drie jaar niet gestemd = eerst op toon zetten, dan binnen een maand een tweede stemming en vervolgens met 4 maanden de derde stemming. Instrument heeft ongeveer twee jaar nodig eer de stemming stabiel wordt.
  • meer dan vijf jaar niet gestemd = zie hierboven (2-3 jaar niet gestemd) met daarbij de kans dat het instrument niet of moeilijk op toon te krijgen is, kans op snaarbreuk, kans op noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden, (kleine) reparaties en afregelwerkzaamheden, en het vaststellen van schade door klimaatsinvloeden en/of ongedierte. (zoals muizen, motten)